Гражданско образование


Програма Гражданско образование 2004 - 2010г.

  В нашия забързан век, във времето на глобалните технологи и модернизации, училището е институция, която може да комуникира със своите възпитаници по проблемите на нашето съвремие. Гражданското образование е необходимо да намери своето място в обучението на младите хора. С координиращото действие на г-жа Боянка Димитрова - старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО гр. Велико Търново шест училища от област Велико Търново, шест години работим по проблемите на нашето съвремие. Учредили сме си "Училище за граждански инициативи". В него са включени следните училища ,от които има по един учител като ръководител на учениците:
Координатор на проекта: г-жа Боянка Димитрова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО гр. В. Търново.
  I.Участници:
Хуманитарна гимназия „Св. св.Кирил и Методий” гр. Велико Търново - с ръководител г-жа Тамара Драганова;
ПГ по ЖПТ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Горна Оряховица - с ръководител г-жа Светла Бонева;
ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица - с ръководител г-жа Христинка Минкова;
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Златарица - с ръководител г-жа Христина Ганчева и Виолетка Дешкова
СОУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица - с ръководител г-жа Пепа Трашлиева;
СОУ „Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш - с ръководител г-жа Ангелина Тодорова.
  II.Дейности:
 1. Областна среща -”Измерване на температурата в училище”- резултатите от проведената анкета бяха отчетени в Младежки дом гр. Г.Оряховица – домакини бяха: ПТГ „Васил Левски” гр. Горна Оряховица-с ръководител г-жа Христинка Минкова
 2. Областна среща - ”Заедно срещу насилието” – домакини бяха : СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица - с ръководител г-жа Христина Ганчева и Виолетка Дешкова. Бяха отчетени резултатите от проведената анкета, всяко от училищата представи своята презентация, имаше много интерактивни игри и награди.
 3. Провеждане на Кръгла маса за дейността на софийския театър „Цвете”.
Това събитие се проведе в Младежки дом гр. Г.Оряховица. Запознаване от режисьорката г-жа Цвете Янева, на участниците в Кръглата маса, с  възможностите за кандидатстване по проект - Младежки театрално - дискусионни клубове Граждани на Европаи учередяване на такъв в гр. Г. Оряховица с ръководител – г-жа Светла Бонева и гр. Велико Търново с ръководител – г-жа Тамара Драганова. Наблюдаване на представлението форум – театър: „Семеен пъзел”.
 4. Областна среща се проведе в гр. Полски Тръмбеш. Домакин на мероприятието беше СОУ ”Цанко Церковски”. Темата - Ценности. Учениците и техните ръководители се включиха активно в интерактивните игри и обсъждането на темата. Попълнихме и анализирахме резултатите от анкета за нашето участие.
 5. Областна среща с домакин ПГ по ЖПТ „Н..Вапцаров” гр. Горна Оряховица. На тази среща за поредна година бяха дискутирани проблемите на нашето ежедневие. Срещата премина под мотото Наркотици, представени бяха презентации от ученици, разиграни бяха няколко ролеви игри с участницитe. Г-жа Боянка Димитрова от РИО-В.Търново приветства участниците в срещата и представи презентация за анализа на анкетата ”Наркотици”, която предварително беше проведена в 6- те училища от областта.
 6. Областна среща – „Семейството през моите очи”. Отчетени бяха резултатите от проведените анкети с презентации от 6-те училища, участници в тази инициатива. Домакините представиха интересни и забавни ролеви игри.
 7. Национална конференция в град София на тема:”Гражданство всеки ден”. СОУ”Св. св. Кирил и Методий” – град Златарица се представи с презентация на тема: „ Всеки ден”.


условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта