Извънкласни дейности


Учениците от IX до XII клас успешно се включват в междуучилищните  и областни срещи и в дейностите на център „Мария” гр. Г. Оряховица и Европейски информационен център гр. В. Търново, третиращи следните проблеми:
- Антиспин кампания
- Разделното събиране на отпадъци
- Джендър проекти
- НE на насилието в училище
- Европейски памети
- Екологично образование
- Театър „Цвете”
- Измерване температурата на човешките взаимоотношения
- Семейството през моите очи
- НЕ на наркотиците
- Здравна превенция
- За демократично и гражданско образование
- Гражданство всеки ден
- Ценностите като морална норма на поведение
Чрез новоучредения клуб „Приятели на хуманитарните науки” учениците от гимназиалния етап на средното образование участват в открити уроци по Български език и литература, География и икономика, Психология и логика и История и цивилизация.

Клуб "Млад огнеборец"
В него децата се учат как да изпълняват отделни елементи от действията на пожарникарите при пожар. Всяка година този клуб участва в регионални и областни състезания.


Училищен  спортен  календар
за учебната 2020/2021г.
при  С  О  У “Св.св.Кирил и Методий”гр.Златарица

Спортна проява

Участници

Дата

Колоездачен поход

3 – 8 клас

22.09.2020

Лекоатлетически крос

2 – 12 клас

30.09.2020

Хандбал

5 – 12 клас

31.10.2020

Футбол

5 – 12 клас

31.10.2020

Волейбол

7 – 12 клас

28.11.2020

Тенис на маса

6 – 12 клас

30.01.2021

Борба

3 – 7 клас

06.02.2021

Лекоатлетическа щафета

1 – 12 клас

03.03.2021

Подвижни игри

1 – 4 клас

30.03.2021

Футбол

5 – 12 клас

31.03.2021

Хандбал

5 – 12 клас

31.03.2021

Баскетбол

5 – 12 клас

30.04.2021

Лека атлетика

3 – 8 клас

30.04.2021

Борба

3 – 8  клас

10.05.2021

Тенис на маса

6 – 12 клас

10.05.2021

Участие в областни състезания

 

 

Хандбал

5 – 8 клас

04 . 2021

Футбол

5 – 8 клас

04. 2021

Лека атлетика

5 – 8 клас

05. 2021


условия
© 2020 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта