Общи условия

Ограничения на отговорността

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица не поема отговорност за външните сайтове.

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие.


Общи условия

В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт.

Имате право

• на достъп до която и да е част от този уебсайт;
• на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба;
• да използвате, копирате и разпространявате свободно документите, както за Ваша лична употреба, така и за предоставяне на трети лица;
• да използвате, копирате и разпространявате материали (текст и изображения) от този уебсайт, само след получено изрично разрешение за това от администраторите на сайта , като при това посочвате този уебсайт като източник на съответната информация.

Нямате право

• да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела "Имате право". Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;
• да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.


Промени в общите условия

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.


Промени и поддръжка на уебсайта

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.


Защита на личната информация

Личната информация, предоставена на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица, чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица, с цел осигуряване на обслужването на нашите посетители. СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица не предоставя Вашата лична информация на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях.

СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Златарица не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
• сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
• сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.


Процедури при оплаквания

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с администратора на сайта на адрес admin@bgschool.net

Юрисдикция

Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.

условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта