Контакти


Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий"

гр.Златарица, обл.Велико Търново, ул.Димитър Палев №3-5

телефони:
Директор - 0884190475
Kанцелария - 0618/98659

e-mail: info-300404@edu.mon.bg

web: www.bgschool.net


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица                              за сайта