ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ЗЛАТАРЧЕ“, ГРАД ЗЛАТАРИЦА

 Фолклорна група „Златарче“ е създадена през 2008 година от ученици на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, град Златарица . В нея през годините участват деца на възраст от 7 до 15 години, които обичат и с удоволствие изпълняват български народни песни.

 Групата участва в различни тържества, чествания, национални и международни  фестивали. Много са отличията, получени през изминалите 9 години, като най- скъпо ни е І място през 2016 год . от „Авлига пее“ с.Обединение.

 

 

 „ Авлига пее“ , с Обединение, 28.05.2016 год.

 

 

 Участие в ромския фестивал „Отворено сърце“ – град В.Търново,

 3 - 5юни 2016 год.

 

С приятели от Китай

Дефиле в град В.Търново

 Снимка за спомен с вицепремиера Маргарита Попова

 

ІХ НДМФФ "Орфей пее с морето" 2016 година, град Приморско  м.ІХ

 

Преди да излезем на сцената

 

 

Разходка в град Приморско

 

След пеене, игри на плажа

 

 

Коледен концерт в Дом за стари хора „Донка Паприкова“ – град Златарица, 20.12.2016 г.

 

  Приятели

 

Коледен концерт в читалище „Развитие -1885“ – град Зладтарица,  23.12.2016 год.