История


  Двама възпитаници на Еленската “даскалоливница” са положили основите на класното училище в град Златарица. Не станал учител, но изявил се като запален радател на развитието на учебното дело е Пенчо Вакъвчиев. на 45-годишна възраст. Мислите на некролога са израз на високо признание на инициативата му за построяване на класно училище.
  Сградата  на класното училище е построена само за няколко месеца.
Вратите на класното училище са отворени на 28 октомври 1860година. Пръв учител в него е Радко Радославов, който пренесъл опита от Еленската “даскалоливница”. Отначало са се формирали два класа. Продължител на неговото дело е брат му Минко Радославов, председател на местния революционен комитет. В 1892г. се строи ново училищно здание. През септември същата година започнали занятия в него началните класове, а при окончателното му завършване през 1902г. влиза и средния курс. 
  На 15 октомври 1923г. се открил четвърти клас на смесено реално училище (непълна гимназия) в една от стаите на горния етаж на сградата от 1892г. Пръв негов директор става Христо Тодоров. Единствена редовна гимназиална учителка е Стефана Златева. Останалите: Иванка Савова, Надежда Ангелова и Неда Раданова са прогимназиални учители. Поради финансови затруднения на общината, гимназията е закрита след две години. Двадесет години по-късно, в учебната 1945 година започнала занятия пълна смесена гимназия с пръв директор Райна Савова, гимназиален учител по български език и литература, с висока ерудиция и богат опит. Гимназията е закрита през 1968 година. Като общообразователно училище остава основното училище.
  От 1956г. е открито Машинотракторно училище, което през 1967г. се развива в СПТУ по механизация на селското стопанство.
  От 1981г. се изгражда ЕСПУ. В единство към него от учебната 1893/94 година се открива учебно-промишлен комплекс към СПТУ. Продължава училищното строителство. В 1934г. е изградена сграда на квартално училище “Отец Паисий” в месността “Сейковото”, в която в последствие се настанява гимназията, а след това СПТУ. С направената пристройка от 13 класни стаи към училището (1892г.) през 1968г. и надстройка III етаж през 1992г., се оформя значителен училищен комплекс.
  В 1985г. при честването на 125 годишнината на класното училище и четири десетилетия – гимназия, се известява, че са получили средно образование по това време 993 младежи и девойки. Някои от които днес са професори и преподаватели във ВУЗ.
услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица                              за сайта