Изпитни сесии


ГРАФИК
за провеждане на поправителна изпитна сесия
на учениците от дневна форма на обучение
за учебната 2022/2023 г.

ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – НОЕМВРИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2021/2022 г.
от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на първа поправителна изпитна сесия – МАРТ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2021/2022 г.
от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на втора поправителна изпитна сесия – ЮНИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2021/2022 г.
от 11.00 часа


ГРАФИК
за провеждане на втора поправителна изпитна сесия – МАЙ / ЮНИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2020/2021 г.
от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на редовна изпитна сесия – НОЕМВРИ / ДЕКЕМВРИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2020/2021 г.
от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на първа поправителна изпитна сесия – МАРТ / АПРИЛ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2020/2021 г.
от 11.00 часа

ГРАФИК
за провеждане на втора поправителна изпитна сесия – МАЙ / ЮНИ
на учениците от самостоятелна форма на обучение
за учебната 2020/2021 г.
от 11.00 часа