Ръководство


Директор:   Христина Петкова Ганчева
Завършила Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с професионална квалификация учител по История и География.
Придобита Четвърта професионално квалификационна степен.
Завършила е курс по Базови и специфични компютърни умения и притежава добри компютърни умения по:
1. Текстообработка (MS Word)
2. Електронни таблици (MS Excel)
3. Презентации (MS Power Point)
4. Ползване на Интернет ресурси
услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица                            ©  за сайта