Обучение и квалификация


ГРАФИК НА ОБУЧЕННИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛСТИ НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Информационно-дискусионна среща в Туристически обучителен център „Момина крепост“, местност Ксилифор с учители от СУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Златарица по Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 8-11 клас на тема:

„Употреба на психоактивни вещества като форма на рисково поведение сред учениците – симптоми, причини, последици. Професионални граници и стратегии за справяне“

 

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта