Общестевен съвет


Обществен съвет към Средно училище ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица за учебната 2020/2021 година

Обществен съвет към Средно училище ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица за 2016/2017 учебна година

Обществен съвет към Средно училище ”Св. св. Кирил и Методий” гр.Златарица за 2017/2018 учебна година

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта