Учители


Нели
Иванова
Райкова
учител по Технологии
Даниела
Божидарова
Андреева
учител по Български език и литература
Мая
Николаева
Увалиева
учител по Български език и литература
Пенка
Йорданова
Иванова
учител по Английски език
Диана
Маринова
Бекет
учител по Английски език
Красимира
Маринова
Джурова
учител по Математика
Мария
Петрова
Бахарева
учител по Информатика и информационни технологии
Даниел
Георгиев
Георгиев
учител по География и икономика
Невена
Христoва
Недялкова
учител по Физика и астрономия
Петя
Петрова
Славова
учител по Обща професионална подготовка
Кирил
Пенев
Колев
учител по Физическо възпитание и спорт
Наталия
Илиянова
Георгиева
учител по Музика
Мариета
Иванова
Балникова
учител по Английски език
Мария
Любомирова
Димитрова
учител по Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ
Биляна
Борисова
Мянова
учител по Форми на педагогическо взаимодействие в ПГ/ДГ
Илка
Иванова
Пъпешкова
учител по Учебни предмети в начален етап
Кристина
Огнянова
Славкова
учител по Дейности в целодневна организация
Айше
Фахриева
Хюсеинова
учител по Дейности в целодневна организация
Наталия
Петрова
Добрева
учител по Учебни предмети в начален етап
Деница
Юлиянова
Георгиева
учител по Дейности в целодневна организация
Надежда
Красимирова
Иванова
учител по Дейности в целодневна организация
Румяна
Иванова
Колева
учител по Учебни предмети в начален етап
Димитринка
Тодорова
Хараламбиева
учител по Дейности в целодневна организация
Атанаска
Трифонова
Игнатова
учител по Учебни предмети в начален етап
Юлия
Димитрова
Владова
учител по Дейности в целодневна организация
Маргарита
Драгозова
Драгнева
учител по Учебни предмети в начален етап
Катя
Савова
Мянова
учител по Дейности в целодневна организация
Десислава
Колева
Димитрова
учител по Учебни предмети в начален етап
Евгения
Колева
Гацова
учител по Дейности в целодневна организация
Мирела
Тодорова
Юриева
учител по Дейности в целодневна организация
Тодор
Иванов
Райков
учител по Дейности в целодневна организация
Петя
Иванова
Иванова
учител по Дейности в целодневна организация

 

 


услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта