Славим, славим паметта ви, братя просветители, на славянските народи първите учители


   СОУ „Св.св. Кирил и Методий” е средно общообразователно училище в гр.Златарица. През времето на своето дълголетно съществуване, повече от век, то е съхранило образователните традиции и просветния дух, които и днес се развиват и утвърждават.


   Мисията му на днешния етап като институция отворена към нуждите на младите хора и населението на гр. Златарица, продължава да се реализира със съвместните усилия на педагогическия колектив, обществеността и местната общинска администрация, водени от веруюто, че доброто училище се създава и укрепва с дух, воля и вяра, със саможертвен труд и голяма любов към децата.