СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр. Златарица
Прием учебна 2023-2024 г.
специалност:  "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"
код: 5410102


1. Подаване на документи за участие в приема:
от 05.07 до 07.07.2023 год.

2. Записване:
I етап от 13.07 до 17.07.2023 год.

II етап от 20.07 до 24.07.2023 год.

III етап от 26.07 до 27.07.2023 год - подаване на заявление

III етап от 01.08 до 02.08.2023 год. - записване всеки работен ден: в канцеларията на училището от 8:00 часа до 17:00 часа тел: 0618/98659 e-mail: souzlatariza@abv.bg

 

http://dariknews.bg/uploads/news_images/200905/photo_verybig_359787.jpg

График за прием и записване на ученици в І клас за учебната 2023/2024 година в
СУ „Св. св. Кирил и Методий“
град Златарица
_____________________________________________

I. График на дейностите по приема на ученици в I клас, както следва:
1. От 01.04 до 10.06.2023 г. – Подаване на заявления от родителите
2. На 12.06.2023 г. – Обявяване на списъка с приетите ученици
3. На 12.06.2023 г. – Обявяване на незаетите места
4. На 13.06.2023 г. – Приемане на документи за свободни места
5. На 05.06.2023 г. – Записване  с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.
6. До 14.09.2023 г. – Приемане на документи при наличие на свободни места.
7. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.
08. На 14.06.2023 г. (сряда) от 10.00 часа обща родителска среща
09. На 11.09.2023 г. (понеделник) от 10.00 часа родителска среща по паралелки

 

ІІ. Критерии при приемане на ученици в първи клас в  СУ „Св.св. Кирил и Методий, гр.Златарица.

1. Дете с трайни увреждания над 50 %;
2. Дете с един или двама починали родители;
3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. Деца, завършили подготвителна група в училището
5. Дете от семейство с повече от две деца..

III. Необходими документи

1. Заявление по образец.
2. Оригинално Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (за кандидатите за I клас). Представя се в училището в края на месец май и началото на месец юни 2019г.
3. Акт за раждане /копие/
4. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение
5. Заявление, относно желанието на родителя за изучавани на Разширена подготовка
6. Здравна карта на детето от личния лекар.
IV. Място за приемане на документи, както следва:
- канцеларията в СУ ”Св. св. Кирил и Методий” от 8.00 ч. до 17.00 ч.