Полезни връзки


http://www.minedu.government.bg/news-home/ - Министерство на образованието и науката - Новини
http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/ - МОН – Външно оценяване
http://www.zamaturite.bg/ - МОН - За матурите
http://www.mon.bg/left_menu/olympiad/ - МОН – Олимпиади и национални състезания
http://www.mon.bg/left_menu/vacations/ - МОН - Ваканции и неучебни дни
http://www.riovt.hit.bg/ - Регионален инспекторат по образованието, гр. Велико Търново
http://zlataritsa.net/ - Община Златарица
http://bglog.net/nachobrazovanie/ - Общност „Начално образование”
http://abc-bg.be/indexn.htm  - Образователни игри за I и II клас
http://bglog.net/Obrazovanie/ - Общност „Образование”
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/ - Електронно учебно съдържание
http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/ - Примерни изпитни материали за ДЗИ
http://znam.bg/com/ - Българският портал на знанието
http://www.balgarskiezik.info/ - Списание „Български език”
http://www.onlinerechnik.com/ - Универсален онлайн речник
http://www.safenet.bg/index.php - Национален портал за безопасен интернет
http://www.paideiafoundation.org/ - Фондация „Пайдея” – гражданско образование
http://www.teacher.bg/ - Мрежа на учителите новатори
http://www.liveedu.bg/ - Live edu за вашето училище
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/about.php - Натура 2000 в България
http://www.nationalgeographic.bg/ - National Geographic – България
http://natgeotv.com/bg - National Geographic Channel – България
http://www.chem-bg.com/biochemistry.htm - Chem-BG.com
http://chemistry.dortikum.net/bg/features/ - Виртуална химична лаборатория
http://konkurs-bg.blogspot.com – Конкурси всякакви
http://bgnauka.com/index.php - БГ Наука
http://www.bg-history.info/ - БГ История
http://www.history.rodenkrai.com/new/ - История и култура на България
http://www.prosveta.bg/ - Издателство „Просвета”
http://anubis-bg.net/ - Издателска къща „Анубис”
http://www.bulvest.com/ - Издателство „Булвест 2000”
http://www.hrdc.bg/news.php - Център за развитие на човешките ресурси
http://www.europeinfocentre.bg/index.php - Европейски информационен център
http://coiduem.mon.bg/ - Център за образователна интеграция
http://amalipe.com/ - Център за междуетнически диалог и толерантост „Амалипе”
http://www.profilnakupuvacha.com - Профил на купувача


условия
© 2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица
за сайта