СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

АОП номер
дата на публикуване 
Описание
Вид на процедурата
Обща прогнозна стойност на поръчката
Краен срок за подаване на оферти/заявления
Статус на ОП 
04.09.2019 г.
Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции. Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

70000 лв. без ДДС
09.09.2019 г. 
16:30 ч.
Активна
26.08.2019 г. 
"Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

70000 лв. без ДДС
03.09.2019 г. 
16:30 ч.
Активна
21.08.2019 г. 
"Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


70000 лв. без ДДС
29.08.2019 г. 
16:30 ч.
Активна
19.08.2019 г.  
"Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1“ „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2020 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 31.12.2019 г.
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
70000 лв. без ДДС
27.08.2019 г. 
16:30ч.
Оттеглена