Достъп до информация


Предоставяне на достъп до обществена информация
  1. Вътрешни правила ЗДОИ
  2. Заявление за предоставяне на ДОИ
  3. Искане за предост.на ОИ за повторно използв
  4. Протокол за приемане на устно запитване за ДОИ
  5. Регистър на заявленията за ДОИ
  6. Правомощия на Директора

услови                           ©   2010 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарицаза                            сайта