СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

АОП номер
Публикувана на 
Описание
Тип
Обект на ОП
Краен срок за подаване на оферти/заявления
Стойност без ДДС
9080386 03.09.2018 г. 
„Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2019 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период датата на сключване на договора до 31.12.2018 г.
Обява Услуги 13/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм) 69994 лв. без ДДС
9080832 14.09.2018 г.
„Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2019 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период датата на сключване на договора до 31.12.2018 г.
Обява Услуга 20/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм) 69994 лв. без ДДС